Hopp til innhold
Året 2022

Administrerende direktør

2022 var slutten på en tidsregning i det norske pengespillmarkedet. Da året var omme, trådte en ny og moderne regulering i kraft. Heretter gjelder samme sett med strenge regler for alle som tilbyr pengespill i Norge. Sett fra Norsk Tippings ståsted er det utelukkende positivt.

Myndighetene ventet ikke på at det skulle bli 2023 før de startet jobben med å håndheve nye tiltak. Høsten i fjor var begivenhetsrik. Flere av de største, ulovlige pengespillaktørene annonserte at de trakk tilbake TV-reklame rettet mot nordmenn. Deretter fikk den ene kjendisambassadøren etter den andre avsluttet sine kontrakter.

Det betyr ikke at reklametrykket er forsvunnet. Fortsatt finnes det rikelig med eksempler på at den ulovlige markedsføringen i enda større grad er flyttet over til sosiale kanaler, SMS og epost. Men breddeksponeringen er borte, og det er en lettelse for alle nordmenn som sliter med pengespill.

Fra Norsk Tippings side gjorde vi flere tiltak for å dempe temperaturen i pengespillmarkedet i 2022. Da den ulovlige reklamen forsvant fra TV, ble også Norsk Tippings TV-reklame for Oddsen satt på pause. Samtidig flyttet vi nettkasinotilbudet vårt bort fra forsiden på både nett og mobil, slik at færrest mulig kunder skal snuble over tilbudet som finnes. For, det er fortsatt i nettkasinomarkedet de største problemene oppstår.

Norsk Tipping har de siste to årene gjennomført egne, årlige problemspillmålinger. Det gjør vi for å kunne følge utviklingen tettere mellom de offisielle befolkningsundersøkelsene om pengespill fra Universitetet i Bergen. Slik får vi raskere en indikasjon om de forebyggende tiltakene vi iverksetter virker slik vi ønsker at de skal. I 2022 så vi ingen tegn til økning i antall problemspillere. Den årlige ansvarlighetsrapporten for selskapet viste også grønt på alle indikatorer. Sett under ett beveger kundemassens spilleatferd seg i sunn retning.

«Målet er å få enda mer digital slagkraft.»

Internt i selskapet fortsetter vi å gjøre endringer i organisasjonen. Målet er å få enda mer digital slagkraft. Vi gjør også nok et løft på områdene samfunnsansvar og bærekraft, som har fått høy prioritet i mål- og virksomhetsplanen. Gjennom hele 2022 har vi jobbet for å gjøre bærekraft til en integrert del av virksomheten. Vi har satt oss konkrete mål for utslippskutt i henhold til Parisavtalen, og i tråd med FNs bærekraftsmål fortsetter vi arbeidet vårt for like muligheter, både internt i huset og gjennom alle sponsoravtalene våre. I fjor gikk vi også inn i et nytt samarbeid med Kronprinsparets fond, for å forene kreftene i arbeidet med å motvirke utenforskap i samfunnet.

Økonomisk leverte selskapet et godt årsresultat også i 2022. Overskuddet til gode formål økte med nesten 300 millioner kroner fra året før, til 6,582 milliarder kroner. Det skjer samtidig som vi har innført forebyggende tiltak som demper omsetningen. I tillegg strekker vi oss mot mest mulig effektiv drift. Kostnadsandelen ligger nå på 27,4 prosent. Det er mer enn fem prosent lavere enn for fem år siden.

Likevel er det kundetallet som gleder oss aller mest. I fjor spilte 2 136 003 nordmenn ett eller flere pengespill hos Norsk Tipping. Det er 44 000 flere enn i 2021. Vi er glade for at vi nok et år har klart å samle nordmenn om det regulerte spilltilbudet, som har forbrukerbeskyttelse i verdensklasse. Det er en posisjon vi skal jobbe hver dag for å beholde, også i 2023. At Norsk Tipping har en relasjon til en så stor del av den voksne norske befolkningen, sikrer oppslutning om den norske spillmodellen.

I 2023 skal vi feire Norsk Tippings 75 års-jubileum. Siden 1948 har vi samlet det norske folk om et ansvarlig spilltilbud. Samtidig har overskuddet i alle disse årene finansiert aktiviteter i Norge vi alle er glade i: idrett, felleskap, kultur og frivillig arbeid. Den offisielle «bursdagen» var 13. mars, men jubileet kommer til å bli markert i små drypp gjennom hele året.