Hopp til innhold
Samfunnsansvar og bærekraft

Ansvarlig samfunnsaktør

Norsk Tipping jobber for å begrense de negative konsekvensene av vår virksomhet og vi opptrer balansert i markedet.

Med balansert markedsopptreden menes at Norsk Tipping skal bidra til å holde andelen spilleavhengige i befolkningen nede, samtidig som at selskapets produkter skal være attraktive nok til å kanalisere spillelysten til det regulerte tilbudet, altså slik at nordmenn som ønsker å spille i størst mulig grad velger Norsk Tipping.

Samfunnsoppdraget er jobb nummer én

Samfunnsoppdraget setter de overordnede rammene for arbeidet med å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Vi har en risikobasert tilnærming til vår virksomhet. Det overordnede rammeverket for risikostyring har prosesser for å kartlegge, håndtere og kommunisere risiko i tilknytning til selskapets verdiskaping.

Den potensielle risikoen for negativ påvirkning på samfunnet er gjennom hovedvirksomheten – salg av spill. I kapitlet Først og fremst ansvarlighet kan du lese mer om arbeidet for å begrense de negative konsekvensene av pengespill. I kapitlet Et spilltilbud kundene vil ha beskrives hvordan selskapet jobber med attraktive produkter for at de som ønsker å spille velger Norsk Tipping.