Hopp til innhold

Foto: Jo Espen Brenden

Samfunnsansvar og bærekraft

Vi jobber for at vår verdiskaping skal være bærekraftig gjennom å integrere arbeidet i strategi, og risiko- og virksomhetsstyring. I 2022 startet vi et banebrytende oppussingsprosjekt der sirkularitet og gjenbruk av byggematerialer stod i fokus.

Klimavennlig ombyggingsprosjekt

Takket være en ny og innovativ måte å tenke rivning på har Norsk Tippings ombyggingsprosjekt gitt gevinst for både entreprenøren, selskapet og jordkloden.

Et begrep som mange kanskje har hørt, og som vi kommer til å få høre mye mer i årene som kommer, er sirkulærøkonomi. Vi henter per i dag ut nye ressurser langt over planetens tåleevne, og her i Norge har vi per nå et forbruk på 3,6 jordkloder hvert år. Derfor er det en forutsetning i det grønne skiftet at vi lykkes med å endre oss fra å ha en såkalt lineærøkonomi, der varer produseres, forbrukes og kastes, til en sirkulærøkonomi der varer produseres på en slik måte at man sikrer muligheten for gjenbruk og resirkulering. Det handler med andre ord om å hente ut minst mulig nye ressurser og gjenbruke det vi allerede har hentet ut.

Fornuftig forbruk

I 2022 har det vært jobbet flittig med et oppussingsprosjekt i Norsk Tippings lokaler på Hamar, hvor sirkulærøkonomi har stått i fokus.

– I stedet for å rive, som har vært måten vi har gjort det på i tidligere prosjekter, fikk entreprenøren for dette prosjektet i oppgave å demontere. Det valgte vi for å få en høyest mulig grad av gjenbruk av byggematerialene. Dette er en ny måte å tenke på i et byggeprosjekt, så vi er glade for at hovedentreprenør (Syljuåsen AS) og rivningsentreprenør (GT Riv & Betong AS) ville være med oss på et slikt innovativt prosjekt, sier eiendomssjef Tjøstel Ree-Lindstad.

Norsk Tippings mål for arbeidet med klima og miljø er å redusere sitt totale fotavtrykk fra år til år, som støttes opp av bærekraftløftet vi har kalt «Fornuftig forbruk». Ved å demontere og gjenbruke materialer blir konsekvensen at selskapets totale fotavtrykk for 2022 ikke fikk den potensielt store økningen det ville fått dersom lokalene hadde blitt revet og materialene hadde blitt avhendet som restavfall i stedet.

Men det er ikke bare Norsk Tipping som har fått fordeler av denne prosessen.

Insentiver for alle

– Vi ga demonteringsentreprenøren mulighet til å selge materialene som kunne gjenbrukes. De hadde derfor klare insentiver for å gjennomføre prosessen skånsomt, slik at mest mulig kunne selges videre. Prosjektet slik det ble gjennomført ga flere vinnere; entreprenøren fikk gjennomføre sitt arbeid uten støvmasker og med økonomisk gevinst, Norsk Tipping unngikk en større økning i klimaavtrykket og store kostnader for å avhende restavfall, og kloden slapp påkjenningen fra brenning av restavfall og ny produksjon av byggematerialer, sier Tjøstel.

For å lykkes med et slikt prosjekt, er det mye som må på plass allerede før man utlyser anbudet, og her har innkjøpsenheten i Norsk Tipping spilt en viktig rolle.
– Dette er en helt ny måte å jobbe på for de fleste entreprenører, derfor måtte vi jobbe en del med å finne ut hvilke krav vi skulle stille for å oppnå det vi ønsket, samtidig som vi ikke måtte risikere å stå uten tilbydere som kunne levere på oppdraget. Demontering ble lagt til grunn allerede i utarbeidelsen av anbudsdokumentene, der entreprenør ble bedt om å prise demontering i stedet for rivning.