Hopp til innhold
Tall og fakta

Nøkkeltall

Beløp i mill.kr 20222021202020192018
 
Spillinntekter46 70243 74142 59440 26738 122
Netto spillinntekter 18 9898 6708 5108 1568 142
 
Salgsprovisjoner458475520620706
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter5,1 %5,5 %6,1 %7,6 %8,7 %
 
Driftsresultat6 5236 2916 1585 6035 473
Driftsmargin72,6 %72,6 %72,4 %68,7 %67,2 %
 
Årsresultat6 5826 2866 1675 6765 523
Resultatgrad i % av netto omsetning73,2 %72,5 %72,5 %69,6 %67,8 %
 
Antall ansatte 31.12 2440436410420413

1 Spillinntekter fratrukket premier
2 Før 2021 er ikke midlertidig ansatte inkludert