Hopp til innhold
Tall og fakta

Om selskapet

Som statens spillselskap er Norsk Tippings viktigste oppgave å jobbe aktivt for og redusere de negative konsekvensene av pengespill i Norge.

Norsk Tipping er et aksjeselskap og et særlovselskap som eies av Kultur- og likestillingsdepartementet. Selskapets eksistens og virksomhet er regulert i pengespilloven. Selskapets formål er presisert i Norsk Tippings vedtekter (nye vedtekter gjelder fra 2023, etter ikrafttredelse av ny pengespillov):

Selskapet skal i henhold til spilleregler fastsatt av departementet avholde og formidle pengespill i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespillene, samtidig som det gjennom rasjonell drift av selskapet skal legges til rette for at mest mulig av overskuddet fra spillene kan gå til formål som nevnt i pengespilloven § 10.

I 2022 tilbød Norsk Tipping følgende spill:
Extra, Nabolaget, Joker, Vikinglotto, Eurojackpot, Keno, Lotto, Oddsen, Fantasy, Tipping Yezz!, Flax, eFlax, Belago, Multix, Kong Kasino og Bingoria.

Les om tall og fakta for våre spill her.

Spillene ble solgt hos 3228 kommisjonærer, gjennom 2949 spill i kasse-forhandlere, i 206 bingohaller (Belago), og via internett på PC eller mobil.

Digital andel av omsetningen var 74 prosent.

Kultur- og likestillingsdepartementet oppnevner Norsk Tippings styre, og Linda Bernander Silseth har vært styreleder siden 2015. Thor Gjermund Eriksen overtok som selskapets administrerende direktør for Åsne Havnelid i september 2022.