Hopp til innhold

Vi jobber sammen med våre samarbeidspartnere for å bidra til mer bærekraftig utvikling. Samfunnsansvar og bærekraft er integrert i alle samarbeidsavtaler.

Gjennom langsiktig og målrettet jobbing skal Norsk Tippings samarbeidsavtaler styrke selskapets omdømme og bygge merkevareposisjon for selskapsmerket.

For å øke kunnskapen om vårt samfunnsoppdrag og -bidrag prioriterer vi å være til stede lokalt. Der treffer vi både samarbeidspartnere, overskuddsmottakere og «folk flest». Dette er viktige arenaer for dialog med folk som befinner seg der overskuddet fra Norsk Tipping havner til slutt – på grasrota.

Rammene for sponsorarbeidet

Pengespillmeldingen fra 2016 legger føringene for selskapets sponsorvirksomhet:

«Norsk Tipping si sponsorverksemd skal vere basert på forretningsmessige vurderingar og sikre så god sosialpolitisk måloppnåing som mogleg.»

Vi har tydelige rammer og føringer for sponsorarbeidet. Alt vi gjør henger sammen med våre overordnede mål, og er strategiske virkemidler for å:

  • Støtte opp under selskapets målsettinger
  • Øke kunnskapen og kjennskapen til selskapets tredelte samfunnsoppdrag
  • Posisjonere selskapet og bygge selskapsmerket med ønskede assosiasjoner

Året 2022

2022 var året da samfunnet sakte, men sikkert returnerte til normalen og publikum fylte opp idretts- og kulturarenaer landet rundt.

Med folk tilbake på arenaer tok også våre aktiviteter sammen med samarbeidspartnerne seg opp igjen, og vi fikk i felleskap gjennomført mange aktiviteter i løpet av året. Det ble blant annet delt ut Drømmestipend til talenter innen kunst og kultur, NM-veka sommer ble gjennomført i Skien, og Norsk Tipping deltok på Sykkelturen 2022, som var et av signalarrangementene i Frivillighetsåret 2022.

Feiret frivilligheten

Frivillighetens dag ble arrangert 5. desember med en storslått markering på Sentralen i Oslo, hvor både kronprins Haakon, stortingspresident Masud Gharahkhani og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var til stede.

Høydepunktet var utdelingen av Frivillighetsprisen fra Norsk Tipping. Den ble delt ut av adm. dir. Thor Gjermund Eriksen til Hasnain Asghar fra Stovner.

Hasnain Asghar mottar Frivillighetsprisen fra Norsk Tipping. Foto: CF Salicath

Sammen med Den Norske Opera og Ballett og by:Larm hedret Norsk Tipping frivillige i kulturlivet med en gratis konsert på hovedscenen i Operaen. På scenen stod blant andre tidligere vinner av Årets stjerneskudd, Metteson.

Metteson opptrådde på konserten for frivillige i kulturlivet. Foto: Haakon Paulsen

Forebyggende arbeid i idretten

I  2022 har vi prioritert å forsterke arbeidet med forebygging av problemspill i samarbeidet med våre idrettssponsorater.

Sammen med Norsk Toppfotball startet vi i 2022 et prosjekt med mål om å skape gode holdninger til spillansvarlighet i toppfotballen.

Arbeidet med forebygging i idretten vil bli videreutviklet i årene som kommer.

Idrett:
Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF), Toppfotball Kvinner (TFK), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF), Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball, Norges Ishockeyforbund/Norsk Topphockey, Norges Skiforbund Langrenn, E-sport (Good Game).

Kultur:
Norsk Kulturskoleråd, Talent Norge, Den Norske Opera og Ballet, By:Larm.

Sosio:
Frivillighet Norge, Den Norske Turistforening (DNT), Stiftelsen Kronprinsparets Fond.

Lokale:
Storhamar Hockey, Storhamar Håndball, Elverum Håndball, HamKam Fotball, Fart Fotball, Hamar Kulturhus og Hamar Kommune.

Føringer for samarbeidsavtaler

Det er utarbeidet en «ikke-liste» som fungerer som en rettesnor for selskapets samarbeidsavtaler.

Våre samarbeidsavtaler skal ikke:

  • øke omsetning på kort sikt
  • fremme individuelle utøvere
  • bruke utøvere aktivt til å selge spill
  • ha aktivitet direkte mot barn og unge under 18 år
  • være direkte pengestøtte