Hopp til innhold
Året 2022

Året i tall

Kunder
0
kunder spilte ett eller flere spill fra Norsk Tipping
Millionærer
0
kunder ble millionærer på spill fra Norsk Tipping
Markedsandel
0 %
utgjorde Norsk Tippings andel av det totale norske pengespillmarkedet
Spillepauser
0
kunder tok seg én ukes pause fra Norsk Tippings spill (avrundet til nærmeste tusen)
Personlige spillegrenser
0
kunder hadde satt personlig tapsgrense
Overskudd til gode formål
0 mill. kr
fra Norsk Tippings virksomhet kommer frivilligheten til gode i 2023
Historisk overskudd (prisjustert)
0 mrd. kr
er generert til gode formål fra Norsk Tippings kunder siden 1948
Grasrotandelen
0 kr
ble generert til grasrotmottakerne fra cirka 1,4 millioner grasrotgivere
Antall ansatte
0
fast ansatte jobbet i selskapet
Kvinneandel i selskapet
0 %
av alle ansatte var kvinner
Klimautslipp
0
tonn CO2-ekvivalenter ble sluppet ut fra Norsk Tippings virksomhet