Hopp til innhold

Formell rapport

I dette kapitlet finner du årsberetning og regnskap, revisjonsrapport, noter, eierstyring og selskapsledelse og GRI-indeks.