Hopp til innhold
Menneskene

Styret

Linda Bernander Silseth

Styreleder
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1962

Vært i styret siden: 2015

Andre styreverv: Styreleder Kilden teater og konserthus, styremedlem Avinor, Handelsbanken Norge.

Utdannelse: AFF Senior Executives lederutviklingsprogram, personaladministrasjon & økonomi og administrasjon ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, fagbrev servitør/restaurantbrev ved Hotel Continental i Oslo, grunnkurs i markedsføring ved Norges Markedshøyskole

Stilling:
 Styreleder og styremedlem

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Adm. dir. Flytoget, adm. dir. Tusenfryd, direktør Sales & Franchise i konsernledelsen i Choice Hotels Scandinavia ASA, direktør/vertskap ved Quality Hafjell Hotel på Lillehammer. Styreleder i Nasjonalmuseet, styremedlem i Pure CSR Consulting, leder av valgkomiteen i Innovasjon Norge, medlem av valgkomiteen i Asker og Bærum Budstikke, styreleder i Unicef Norge, styremedlem i Oslo Ski-VM 2011, styremedlem i Autosocks AS, styremedlem i Stavanger 2008 – Europeisk Kulturby 2008, styremedlem i OSL-Avinor, medlem i bransjerådet ved Norsk Hotellhøgskole, styremedlem i Norsk Oljemuseum, styremedlem i Umoe Catering AS, styremedlem i Norges Turistråd, medlem av markedsrådet i Norges Turistråd, styremedlem i Opplandenes hotell- og restaurantforbund/RBL, styremedlem i Lillehammer Utvikling.

Per Olav Monseth

Nestleder
Leder av styrets kompensasjonsutvalg

Født: 1979

Vært i styret siden:
2017

Andre styreverv: Styreleder i Buypass AS, Bitastad AS, Wiski Kapital AS og Futurum. Styremedlem i blant annet Get Inspired AS, Deltager AS, og Vitux Group AS.

Utdannelse: Siviløkonom/MBA med spesialisering i finans ved Norges Handelshøyskole (NHH) og Indian Institute of Management i 2004. Grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA)

Stilling:
Daglig leder i Salvesen & Thams

Tidligere viktige posisjoner og stillinger:
CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media ASA. Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Thomas Breen

Styremedlem

Født: 1972

Vært i styret siden:
2022.

Andre styreverv:
Styreleder Klosser innovasjon AS, styremedlem Høyskolen i Innlandet, styremedlem Innovasjon Norge.

Stilling:
Direktør Norsk Vann

Utdannelse:
Husbyggteknikker

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Stortingsrepresentant, fylkesråd i Hedmark, forskjellige roller i byggebransjen, samfunns- og næringsutvikler i Rendalen kommune

Aysegül Cin

Styremedlem

Født: 1981

Vært i styret siden: 2020

Andre styreverv: Styreleder Gjensidige Baltics, styremedlem i Gjensidige Business Services AS og Gjensidige Mobility Group AS

Utdannelse: Sivilingeniør/MSc i Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU og Universität Karlsruhe i Tyskland

Stilling: Konserndirektør Sverige og Baltikum, Gjensidige Forsikring ASA

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Direktør for CRM og digitale kanaler i divisjon Næringsliv i Gjensidige Forsikring og har tidligere erfaring fra flere roller og lederstillinger i Gjensidige-konsernet innenfor divisjon Privat, konsernutvikling, strategi og M&A

Linda Reinhardsen Frisvold

Styremedlem (ansattvalgt)

Født: 1976

Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Styremedlem i NTL Norsk Tipping, Bit Eiendom AS (vara)

Utdannelse:
Adjunkt med opprykk – Høgskolen i Hedmark, Product Owner/Product Manager – Gladwell Academy, Certified Scrum Master – Glasspaper

Stilling:
Senior forretningsrådgiver – Scrum Master

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Hovedlærer i Globalskolen, Fagansvarlig Opplæring i Norsk Tipping, tillitsvalgt Norsk Tipping og hovedverneombud Norsk Tipping (t.o.m. 31.12.2022)

Per Øivind Skard

Styremedlem

Født: 1977

Vært i styret siden: 2020

Andre styreverv: Styreleder i Det klarer jeg AS og Fauna Eco AS. Nestleder USBL. Styremedlem Nemitek AS, PSK AS. Styremedlem i foreningen Commanderiet de Bordeaux.

Stilling: Managing Partner OTTE AS
Utdannelse: Siviløkonom med spesialisering i informasjonsledelse ved BI

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Mediehuset Tek AS, direktør for økonomi, salg, marked og forretningsutvikling i IKT-Norge, kommersiell direktør Nordic Screens, direktør A-pressen digitale medier, daglig leder Orkla Media Digital Salg, styreleder WebDeal AS.

Petter Torgerhagen

Styremedlem (ansattvalgt)

Født: 1967

Vært i styret siden: 2021

Andre styreverv: Styremedlem i NITO Norsk Tipping

Utdannelse: Bachelor i Informatikk v/ Høgskolen i Østfold med spesialisering i neurale nettverk og fuzzy logikk

Stilling: Senior forretningsrådgiver/Product Manager i Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Styremedlem (ansattvalgt) i Norsk Tipping 2007 – 2011

Dag Westby

Styremedlem
Leder av styrets revisjonsutvalg

Født: 1960

Varamedlem til styret: 2009 – 2021

Styremedlem siden: 2021

Utdannelse: Juridicum

Stilling: Seniorrådgiver virksomhetsstyring og lederstøtte Forsvarsbygg Stab

Tidligere viktige posisjoner: Direktør for internkontroll og forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvarsbygg, direktør for eiendomsforvaltning, prosjektdirektør og leder av internt advokatkontor i Forsvarsbygg, medlem av hovedstyret i Norges juristforbund, president i Ottestad Rotary.

Linda Vøllestad Westbye

Styremedlem
Medlem av styrets revisjonsutvalg

Født: 1979

Vært i styret siden: 2019

Andre styreverv: Styreleder i Sogn og Fjordane Eigedomsmekling, styremedlem Bustadkreditt Sogn og Fjordane, Westkap AS, styreleder Vie grannelag

Stilling: Direktør for privatmarkedet i Sparebanken Sogn og Fjordane

Utdannelse: Master i sosialantropologi, Solstrandprogrammet AAF Accelerate (tidl.unge ledere), coaching og relasjonsledelse, Masterprogrammet Brytningstid (innovasjon- og endringsledelse) NHH

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, avdeling Pengespel, rådgjever i Lotteri- og stiftelsestilsynet, regionsekretær i Landsforeningen for trafikkskadde, seminarleder/sensor Universitetet i Bergen.

Pål Enger

Varamedlem (ansattvalgt)

Født: 1971

Varamedlem til styret siden: 2019

Andre styreverv: Styremedlem i Hamar IL Fotball, varamedlem til Representantskapet i Sparebank1 Østlandet

Utdannelse: Cand. Mag i journalistikk, MRDH Volda, Hærens Befalskole Jørstadmoen, kommunikasjonsledelse fra BI. Programingeniør, Høgskolen i Gjøvik

Stilling: Strategisk rådgiver samfunnsansvar, sponsor & event.

Ina Taasaasen

Varamedlem (ansattvalgt)

Født: 1992

Varamedlem til styret siden: 2021

Andre styreverv: Styremedlem Storhamar Håndball, Kunstforeningen i Norsk Tipping

Utdannelse: Bachelor i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, Scrum Master sertifisert fra Agile Lean House, Masterkurs Kundeopplevelse

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver og lagleder kommunikasjon, Norsk Tipping

Tidligere viktige posisjoner og stillinger: Teamleder kundeservice, trekningsredaktør, kundekonsulent, CRM-konsulent Norsk Tipping.