Hopp til innhold

Bærekraftløftet «Like muligheter» setter retning for hvordan Norsk Tipping jobber i egen organisasjon, og for arbeidet med våre samarbeidspartnere.

Mål for like muligheter internt

Norsk Tippings mål er at alle ansatte skal oppleve at de har like muligheter.

Selskapet etablerte i 2022 kvantitative mål for kjønnsbalanse og jobber systematisk for å oppnå økt likestilling, inkludering og mangfold.

Målene for 2023 er at selskapet skal ha 40 prosent andel av hvert kjønn på selskapsnivå og på de tre øverste ledelsesnivåene, og at det skal være en økning på fem prosent i ansatte som i medarbeiderundersøkelser svarer at de opplever at de har like muligheter.

Målene for 2023 er at selskapet skal ha
0%
andel av hvert kjønn på selskapsnivå

Arbeidet med like muligheter eksternt

Som sponsor og samfunnsaktør ønsker vi å påvirke prosesser også utenfor egen virksomhet. Gode rollemodeller har potensial til å legge til rette for like muligheter og redusere utenforskap. Derfor jobber vi med å bidra til god og trygg aktivitet på arenaer for idrett og kultur. Målet er at våre samarbeidspartnere innen idrett, kultur og frivillige organisasjoner setter like muligheter på dagsordenen.

Selskapet er engasjert i initiativer som:

#GNIST – «Vi trenger deg»

Norsk Tipping er engasjert i et langsiktig prosjekt sammen med Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, der målet er å rekruttere flere kvinner inn i forskjellig posisjoner i idretten. Prosjektet startet som et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund i 2021 og het da #GNIST. I 2022 ble Norges Fotballforbund med og prosjektet skiftet navn til «Vi trenger deg».

Redusere utenforskap med KPPF

«Utenforfloken» med visjonen «Null unge utenfor» er tatt videre ved at selskapet har inngått et samarbeid med Kronprinsparets Fond (KPPF). Målet med avtalen er å finne måter å hjelpe voksne ledere, trenere, frivillige og utøvere i arbeidet med å skape gode fellesskap og redusere utenforskap i idretten. Samarbeidet bygger på Kronprinsparets Fonds ambisjon om å hjelpe 10 000 unge i Norge inn i fellesskapet og på Norsk Tippings visjon «Gi drømmen en sjanse».

Koreografsatsningen

Det har lenge vært en skjev kjønnsfordeling blant koreografer med forestillinger på de største scenene nasjonalt og internasjonalt. Derfor har Norsk Tipping og Den Norske Opera og Ballett (DNO&B) siden 2019 samarbeidet om å løfte kvinnelige koreografer. I desember fylte den norske Nasjonalballetten Musée d’Orsay i Paris – side om side med den pågående Munch-utstillingen. Over to dager i november framførte Nasjonalballetten utdrag fra regissør Marit Moum Aunes balletter Hedda Gabler og Ghosts – Ibsens Gengangere, sistnevnte skapt sammen med Cina Espejord. Foto: Erik Berg

Foto: Erik Berg

Grasrottrenere

Treneren i barneidretten er en av de viktigste rollemodellene i norsk idrett. Grasrottrenerkonseptet er en av selskapets viktigste aktiviteter i samarbeidsavtalene med Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund, Norges Ishockeyforbund og Norges Skiforbund Langrenn. Gjennom Grasrottrener ønsker vi, sammen med samarbeidspartnere i idretten, å bidra til at norsk idrett får flere og bedre trenere. Samarbeidene skal også bidra til å løfte anerkjennelsen for trenere i barneidretten gjennom å etablere møteplasser og aktiviteter på tvers av idrettene. Foto: Frode Nguyen-Menes

Sammen om like muligheter

Kvinner, flerkulturelle og mennesker med funksjonsnedsettelser er underrepresentert i norsk toppidrett og kulturliv. Olympiatoppen og Talent Norge skal, med støtte fra Norsk Tipping og Sparebankstiftelsen, skape et større mangfold og like muligheter for underrepresenterte grupper på idrett- og kulturfeltet. Prosjektet ble startet i 2022, og målet er å utfordre strukturer som bidrar til å opprettholde skjevheter og hindre mangfold og inkludering. Endringene skal skje gjennom utvikling av kunnskap, kompetanse og verdibasert ledelse, og gjennom dette skape rollemodeller som kan bidra til varige endringer innenfor både idrett og kultur. Foto: Frode Nguyen-Menes